Projecten

Onze projecten ondersteunen de vrouwen door het verstrekken van microkredieten. Deze bevorderen zelfwerkzaamheid in plaats van afhankelijkheid door het geven van workshops en deskundigheidsbevordering in samenwerking met de UNAG. De UNAG is de plattelands-organisatie in Nicaragua waarbij onze doelgroep is aangesloten. Voorwaarde voor het verstrekken van een microkrediet is dat de vrouwen zijn aangesloten bij de UNAG en Caja Rural (boerenleenbank).

Ons doel is dan ook dat:

• De zelfstandigheid van de vrouwen groter wordt
• Hun zelfrespect toeneemt
• Ze gaan leren lezen en schrijven
• Hun kinderen naar school kunnen gaan
• De gezondheidszorg verbetert

Gemeenschap Colonia Rio Rama

Ons eerste project, begonnen in 2000 met tien vrouwen.

Gemeenschap Quebrada Grande en gemeenschap Las Paces II

Hebben zich in 2003 aangesloten bij de eerste groep vanwege de goede resultaten die deze groep in de beginjaren heeft verwezenlijkt. De microkredieten zijn goed benut om een koe of agrarische produkten aan te schaffen. Ook de opzet van erfbeplanting om het gezin van gezonde voeding te voorzien is een succes. In de loop der jaren vragen steeds meer vrouwen een microkrediet aan. Momenteel kunnen we zo’n 60 vrouwen ondersteunen. De wachtlijst om in aanmerking te komen voor een microkrediet is echter nog lang.

 

 

Beleidsplan Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua (SWLN) 2018-2020 (samenvatting)

Doelstelling
Het verlenen van (financiële) steun aan personen, instellingen en organisaties in Nicaragua. Inzet voor betere levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden voor vrouwen en hun kinderen in het arme binnenland door het opzetten, uitvoeren en beheren van economische projecten.

Doelgroep
Arme vrouwen en hun gezinnen in de regio Chontales in Nicaragua.

Activiteiten

  • Contact onderhouden met organisaties in Nicaragua waarmee wij samenwerken: Landbouworganisatie UNAG en bank Caja Rural.
  • Beheren van de lopende projecten tesamen met bovenstaande partners: Microkredietfonds (Caja Rural), Boerenmarkt (UNAG), Verkooppunten (UNAG), Melkwinning en -verwerking (UNAG).
  • Onderzoek doen naar kennisbehoefte bij de doelgroep en opzetten van hieraan gekoppelde projecten.

Inkomstenbronnen
De stichting verwerft inkomsten uit giften van particulieren en bedrijven en gemeentelijke subsidies. Verder geven de leden tegen betaling lezingen en voorlichting, worden er (sponsor-)activiteiten gedaan en spullen verkocht, waaronder handgemaakte items door de lokale bevolking.

Bestuur
Tonny Jacob:                      voorzitter
Gertie Schroen:                 penningmeester
Patricia van Langeveld:    secretaris
Rosy Beltgens:                   lid
Heleen Wijers:                   lid

Beloningsbeleid
SWLN is een stichting zonder winstoogmerk. KvK nummer 14075714.

Alle (bestuurs-)leden werken op vrijwillige basis. Dit betekent dat zij geen beloning/vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Wel kunnen er reiskosten gedeclareerd worden bij ritten buiten de woonplaats. De vergoeding hiervoor is €0,19 per km volgens richtlijnen van de Belastingdienst.

De staat van baten en lasten en de samenvatting balans zijn terug te vinden onder de pagina Financiële gegevens.