Financiële gegevens

Met een gift of donatie levert u een belangrijke bijdrage aan het creëren van betere levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden voor vrouwen in Nicaragua!

1. Giften

U kunt eenmalig of periodiek een bedrag overmaken op ons rekeningnummer bij de Rabobank o.v.v. Stg. Werkgroep Limburg Nicaragua:

IBAN: NL85RABO0117538566
BIC: RABONL2U

2. Donaties

Vanaf € 10,- per jaar – meer mag natuurlijk altijd – bent u donateur van Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua. U draagt er dan persoonlijk aan bij dat de vrouwen die aan onze projecten deelnemen:

  • zelf leren lezen en schrijven;
  • meer inkomsten kunnen genereren;
  • hun kinderen naar school kunnen laten gaan;
  • zelfstandiger worden en daardoor meer zelfrespect krijgen;
  • meer aandacht hebben voor hygiëne en gezondheid.

3. Fiscale informatie:

SWLN heeft een ANBI status. Dat betekent dat onder bepaalde voorwaarden (periodieke) giften aftrekbaar zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Het fiscaal nummer (RSIN) van SWLN is: 8117.60.303

4. Financiële jaarrekening

Staat Baten en Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting balans