Welkom!

Allereerst willen wij in het kort even uitleggen wie wij zijn en wat we doen!

Stichting Werkgroep Limburg-Nicaragua in samenwerking met leden van een collectief van vrouwen in het zeer arme binnenland van Nicaragua zet zich in voor betere levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden voor deze vrouwen.

 • We ondersteunen de vrouwen door het verstrekken van microkredieten, deze bevorderen zelfwerkzaamheid in plaats van afhankelijkheid. Geven van workshops, deskundigheidsbevordering en ondersteuning in samenwerking met de UNAG.

De UNAG is de plattelandsorganisatie in Nicaragua, waarbij onze doelgroep is aangesloten.

 • Onze doelgroep bestaat uit zeer arme vrouwen, veelal alleenstaand met kinderen. De oorspronkelijke groep vrouwen genaamd Collectivo de Mujeres de la Colonia Rio Rama is na onze missie van 2003 uitgebreid met vrouwen uit 2 naburige dorpen t.w. Las Paces en Quebrada Grande.

Onze doelstellingen zijn:

 • Microkredietfonds voor vrouwen
 • Sociale contacten versterken
 • Leefbaarheid platteland
 • Uitwisseling kennis en cultuur
 • Creatieve Activiteiten
 • Organisatieversterking

In Nederland:

 • Voorlichting d.m.v. power-point presentatie
 • Fotopresentatie, promotiestand
 • Pr in dag- en weekbladen
 • Fondswerving

Hier in Nederland hebben we een samenwerkingsverband met ZijActief Limburg en Agriterra. (Agriterra is het overkoepelend orgaan van alle plattelands organisaties in Nederland op het gebied van ontwikkelingssamenwerking).